CO2 besparelse i 2019

CO2 besparelse i 2019

Vi har i samarbejde med NBE og  Green Moves (https://nben.dk/ og https://greenmoves.dk/) fået synliggjort vores CO2 besparelser og genanvendelse af nedbrydningsmaterialer samt hvilke muligheder vi har i fremtiden for at tænke endnu mere bæredygtighed ind i vores arbejdsgang og processer.

I 2019 sparede HL Rent ApS ca. 455,17 ton CO2-ækv. Bl.a. blev sammenlagt 1116 ton træ, mursten, gips, glas, isolering og tagpap sendt til enten genbrug eller genanvendelse. Når gamle materialer håndteres rigtigt, kan de få nyt liv og derved mindskes behovet for at udvinde nye råmaterialer og producere nye produkter. På den måde er HL Rent ApS med til at spare samfundet for store mængder CO2 udledning. Dette har vi opnået ved at udføre selektiv nedrivning og omhyggelig sortering hvilket har sikret at store mængder materialer fra nedrivningsprojekter har kunne genbruges eller genanvendes. Ligeledes er HL Rent ApS altid kvalitetsbevidste når det kommer til håndtering af farligt og forurenet byggeaffald.

Potentialet og mulighederne er der for at blive endnu bedre og ambitionen er at blive ved at øge andelen af materialer der kan genbruges og genanvendes. I øvrigt er det både sund fornuft og god forretning at genbruge og genanvende frem for at sende materialer til forbrænding eller deponi. Det er win-win for både kunder, samfund og miljø at tænke bæredygtigt.”

Håndtering af farligt og forurenet byggeaffald

”HL Rent lægger altid vægt på udføre nedrivning af og at håndtere farligt og forurenet byggeaffald
korrekt i henhold til lovgivningen. Selv om vi er meget økonomisk bevidste og mådeholdende
medfører sådan en håndtering betydelige økonomiske omkostninger og det er derfor afspejlet i
vores pris. Hvis I bliver tilbudt en ydelse til en lavere pris end vores, skal I overveje hvorfor den er
lavere.

Når I vælger HL Rent er I garanteret at nedrivningen foretages efter gældende lovgivning og at
affaldet bortskaffes forsvarligt. Det betyder, at byggepladsen ikke forurenes med farlige stoffer, og
at stofferne heller ikke spredes i naturen og nye produkter. Det kalder vi at tage ansvar.”

Datagrundlag

Ressource

Mængde

CO2-ækv besparelse i 2019

Type

ton

ton CO2-ækv

Træ til genanvendelse

30,92

51,51

Mineraluld

106,01

19,82

Tegl til knusning

505,14

32,83

Beton til knusning

307,69

50,15

PVC, hård

2,48

8,83

Gips

6,6

0,32

Tagpap

77,56

139,61

Jern skrot

67,91

140,78

Glas (isomix)

12,54

11,31

Total

1116,85

455,17

Hl Rent ApS